Friday, 19/08/2022 - 05:38|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện

THÔNG BÁO về sách giáo khoa lớp 3 chương trình giáo dục phổ thông 2018 từ năm học 2022 -2023

THÔNG BÁO
về sách giáo khoa lớp 3 chương trình giáo dục phổ thông 2018
từ năm học 2022 -2023

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐĂK HÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ VĨNH DIỆN ’ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ’
Số: 01 /TB-THTVD ĐăkPxi, ngày 30 tháng 5 năm 2022
THÔNG BÁO
về sách giáo khoa lớp 3 chương trình giáo dục phổ thông 2018
từ năm học 2022 -2023
Căn cứ Quyết định số 294/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon
Tum về việc Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 sử dụng trong cơ sở
giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum;
Căn cứ công văn số 572/PGDĐT ngày 23/5/2022 của Phòng GD&ĐT huyện Đăk Hà
về việc thông báo danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo
dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-THTVD ngày 30/5/2022 của Hiệu trưởng Trường tiểu
học Tô Vĩnh Diện về việc phê duyệt sách giáo khoa sách lớp 3 sử dụng trong trường từ năm
học 2022-2023.
Trường tiểu học Tô Vĩnh Diện thông báo đến các bậc cha mẹ học sinh có con em học tại
trường các đầu sách giáo khoa lớp 3 chương trình giáo dục phổ thông 2018 được sử dụng
trong nhà trường từ năm học 2022 -2023 như sau:
1. Sách giáo khoa lớp 3 từ năm học 2022 - 2023:

TTTên sáchTên tác giảNhà xuất bản
1Tiếng Việt 3Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ
biên kiêm Chủ biên), Hoàng Hòa Bình, Vũ
Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Trần
Mạnh Hưởng
Nhà xuất bản Đại học
Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh
Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ
biên kiêm Chủ Hồ Chí Minh biên), Chu
Thị Thủy An, Đỗ Thu Hà, Trần Mạnh
Hưởng, Đặng Kim Nga, Lê Hữu Tỉnh.
2Toán 3Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến
Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần
Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn..
Nhà xuất bản Đại học
Sư phạm
3Đạo đức 3Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ
Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải,
Ngô Vũ Thu Hằng, Nguyễn Thanh Huân,
Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn
Thy.
Nhà xuất bản Đại học
Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh


 

4Tự nhiên và
Xã hội 3
Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Bùi
Phương Nga (Chủ biên), Phùng Thanh
Huyền, Nguyễn Tuyết Nga, Lương Việt
Thái,
Nhà xuất bản Đại học
Sư phạm
5Giáo dục
Thể chất 3
Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên),
Nguyễn Hữu Hùng (Chủ biên), Nguyễn
Thành Long, Phạm Đức Toàn, Vũ Thị Mai
Phương.
Nhà xuất bản Đại học
Sư phạm
6Âm nhạc 3Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ
biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Nguyễn Thị
Quỳnh Mai.
Nhà xuất bản Đại học
Sư phạm Thành
phố Hồ Chí Minh
7Mĩ thuật 3Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm
Đình Bình (Chủ biên), Nguyễn Thị Huyền,
Nguyễn Hải Kiên,.
Nhà xuất bản Đại học
Sư phạm
8Hoạt động trải
nghiệm 3
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên),
Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Nguyễn Thị
Thu Hằng, Ngô Quang Quế.
Nhà xuất bản Đại học
Sư phạm Thành
phố Hồ Chí Minh
9Công nghệ 3Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên),
Hoàng Đình Long (Chủ biên), Nhữ Thị
Việt Hoa, Nguyễn Thị Mai Lan.
Nhà xuất bản Đại học
Sư phạm Thành
phố Hồ Chí Minh
10Tin học 3Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn
Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà,
Nguyễn Chí Trung, Kiều Phương Thùy.
Nhà xuất bản Đại học
Sư phạm
11Tiếng Anh 3
(i-Leam
Smart Start)
Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ
biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ
Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh
Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa.
Nhà xuất bản Đại học
Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh


2. Các loại sách giáo khoa cho học sinh các lớp từ năm học 2022 - 2023:
- Đối với lớp 1: Tiếp tục sử dụng bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống" của Nhà
xuất bản Giáo dục đã được triển khai từ năm học 2020-2021.
- Đối với lớp 2, lớp 3: Sử dụng bộ sách "Cánh diều" của Nhà xuất bản Đại học Sư
phạm".
- Đối với lớp 4,5: Tiếp tục sử dụng bộ sách giáo khoa hiện hành của Chương trình
GDPT 2006.
Vậy, Trường tiểu học Tô Vĩnh Diện thông báo để nhân dân có con em học tại trường
biết, mua đúng chủng loại sách giáo khoa đã được lựa chọn./.

Nơi nhận:
- UBND xã Đăk Pxi (để b/c);
- BQL thôn Kon Pao Kơ la (p/h),
- BQL thôn KRong Đuân (p/h);
- BQL thôn Đăk Kơ Đương (p/h);
- Ban Đại diện CMHS lớp, trường;
- Lưu: VT; CM
P/HIỆU TRƯỞNG

 
 
 
 
 
 
.


 

Tác giả: Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 1
Tháng 08 : 77